Spelling in groep 7

Spelling is erg belangrijk in groep 7. Het is misschien wel het belangrijkste waar je dit jaar mee aan de slag gaat. Veel leerlingen vinden de spelling in groep 7 moeilijk. Dat komt doordat alles wat je hebt geleerd, samenkomt in dit leerjaar. Niet alleen de woorden worden moeilijker, maar je gaat ook aan de slag met werkwoorden.

Werkwoordspelling in groep 7

In groep 5 en 6 ben je begonnen met werkwoordspelling. Je hebt geleerd dat je werkwoorden in een zin vervoegt door eerst te ontleden. Door te ontleden weet je hoe je een werkwoord moet schrijven. Ook heb je geleerd over de tegenwoordige en verleden tijd. Aan het eind van groep 6 heb je ook geleerd over het voltooid deelwoord. In groep 7 bouw je daar op verder.

Spelling in groep 7 betekent vooral dat de juf of meester nog meer uitlegt over alles wat je al hebt geleerd. Het is belangrijk veel met spelling bezig te zijn, omdat je aan het eind van groep 7 de spellingregels moet kunnen dromen. Je teksten mogen (bijna) geen spelfouten meer bevatten.

Redekundig en taalkundig ontleden

In groep 5 en 6 heb je geleerd te ontleden. In groep 7 ontdek je dat daar twee manieren voor zijn: taalkundig ontleden en redekundig ontleden. Wat is het verschil ook al weer tussen deze twee?

Taalkundig ontleden betekent dat je elk woord in een zin bekijkt en in een woordsoort indeelt. Je hebt de volgende woordsoorten:

 • Werkwoord;
 • Lidwoord;
 • Zelfstandig naamwoord;
 • Voorzetsel;
 • Bijvoeglijk naamwoord;
 • Stoffelijk bijvoeglijk naamwoord;
 • Voegwoord;
 • Telwoord;
 • Bijwoord;
 • Persoonlijk voornaamwoord;
 • Bezittelijk voornaamwoord;
 • Aanwijzend voornaamwoord;
 • Vragend voornaamwoord;

Kun je niet zo goed onthouden welk woord bij welke woordsoort hoort? Dan kun je dit nog eens opzoeken op onze website of meer onderzoek doen op internet. Je moet deze woordsoorten kunnen dromen, want op de middelbare school is dit erg belangrijk bij het vak Nederlands.

Redekundig ontleden betekent dat je de hele zin nog eens goed bekijkt. Je leert de volgende stukjes te benoemen:
Persoonsvorm;
Werkwoordelijk gezegde;
Onderwerp;
Lijdend voorwerp;
Meewerkend voorwerp;
Bijwoordelijke bepaling;
Naamwoordelijk gezegde;

Moeilijkheden?

Je vindt het spellen misschien nog wat moeilijk. Maak je er niet te druk over; de meeste kinderen zijn nog geen kei in spellen in groep 7. Daarom wordt er steeds weer geoefend en geoefend. En ook in groep 8 krijg je nog meer uitleg en heb je de kans om de puntjes op de i te zetten. De juf of meester legt verder uit wat er in groep 5 en 6 ook al uitgelegd is.

Waarom zijn taal en spelling zo belangrijk?

Taal en spelling zijn zo belangrijk omdat je daarmee teksten beter kunt begrijpen. Oftewel: als je goed bent in taal en in spelling, begrijp je de teksten die je leest beter. Het helpt natuurlijk ook omdat je eigen teksten duidelijker worden. Een ander begrijpt beter wat je bedoelt en wat je eigenlijk wilt zeggen.

Onderzoekers hebben eens gekeken naar hoe belangrijk taal en spelling nu eigenlijk echt zijn. De onderzoekers hebben uitgevonden dat kinderen die goed zijn in taal meer succes hebben op school. Niet alleen bij taal, maar bijvoorbeeld ook bij redactiesommen en begrijpend lezen. Je snapt namelijk beter wat er staat. Gaan we nog een stapje verder, dan blijkt zelfs dat kinderen die goed zijn in taal later belangrijk zijn voor de maatschappij.