Spelling in groep 8

Groep 8 is het laatste jaar van de basisschool. Het is een belangrijk jaar, want in dit jaar krijg je bijvoorbeeld het schooladvies voor de middelbare school. Ga je naar praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo? Alles wat je op de basisschool hebt geleerd, komt terug in groep 8.

De puntjes op de i

In groep 8 zet je de puntjes op de i, als het gaat om spelling. Je krijgt meer uitleg over het ontleden en je bereidt je langzaam voor op de middelbare school. Je maakt al kennis met nieuwe soorten woorden, die je op de middelbare school moet kennen.

Er wordt van je verwacht dat je in groep 8 (bijna) geen fouten in teksten meer maakt. Daarmee heb je een goede start voor het vak Nederlands op de middelbare school. Je gaat met allerlei toetsen fouten opsporen in teksten en zinnen. Zo kun je bijvoorbeeld oefenen welk woord fout is gespeld, of ontdek je waar in een woord of zin een fout zit. Dat doe je met gewone woorden en met werkwoorden.

Woordenlijsten

Dit jaar krijg je de laatste werkwoorden. Iedere week leer je misschien wel 100 nieuwe woorden, die eindigen op bijvoorbeeld -erd of -aard. Deze woorden krijgt een -d achteraan. Ook oefen je nog een keer met woorden die klinken als een ‘s’, maar je schrijft met een ‘c’. Je oefent ook met woorden die klinken als een ‘k’, maar je schrijft met een ‘c’.

In de woordenlijsten vind je ook woorden met -teit, -isch en -ch, die klinkt als een sj. Je gaat zelfs een beetje over de grens spreken, want je maakt in groep 8 ook kennis met Franse leenwoorden. Nieuw zijn woorden met een q, x of y. Als laatste dit jaar leer je de tussen-n en de tussen-s. De laatste weken bestaan uit woorden met een trema, een liggend streepje en een hoofdletter.

Zoals je ziet zijn er in groep 8 heel veel verschillende soorten categorieën woorden op de woordenlijst. Dat is ook nodig, want je moet ze kennen voor de eindtoets.

De eindtoets in groep 8

Groep 8 is het jaar waarin wordt bepaald naar welk niveau van de middelbare school je gaat. Dat gebeurt door te kijken naar de Cito-toets en naar welke cijfers je hebt gehaald op de basisschool. We noemen de eindtoets in groep 8 ook wel eens ‘De Centrale Eindtoets’. Die bestaat uit twee belangrijke onderdelen: Nederlandse taal en rekenen.

Bij het onderdeel taal is niet alleen spelling belangrijk, maar ook het begrijpend lezen, samenvatten en opzoeken. Ook je woordenschat wordt getest: hoeveel woorden ken je en begrijp je wat deze woorden betekenen?

Natuurlijk ga je bij deze toets ook schrijven en het schrijfwerk van anderen beoordelen. Dat doe je in 20 opgaven op de toets. In 50 opgaven kijk je naar je eigen taalverzorging. Dat komt vaak neer op spelling: werkwoorden en niet-werkwoorden. Ook wordt je grammatica (zoals het vervoegen van werkwoorden) en interpunctie (punten, komma’s, uitroeptekens, vraagtekens) getest.

Spelling oefenen voor de eindtoets

Wil je de eindtoets oefenen? Dan kun je meestal geen precieze toets oefenen. Dan zou je namelijk niet eerlijk kunnen antwoorden op de echte toets. Maar je kunt wel oefenen met je spelling, zoals het op de Cito-toets zou komen. Online staan allemaal quizzen en oefentoetsen. Maak een begin, op de spelling oefenen pagina.

Wat je ook kunt doen, is op zoek gaan naar oefenboeken. Als je papier prettiger vindt dan lezen van een scherm, is dat een goed idee. Eigenlijk is oefenen vanaf papier altijd beter, omdat het dan langer blijft hangen.